Pride Utrecht

Om binnen de scouting, maar ook binnen de maatschappij, meer aandacht te geven aan de LGBTQ gemeenschap, hebben een aantal scoutinggroepen rondom Utrecht een plan gemaakt om mee te kunnen